Tag Archives: Хасково

Чистота на въздуха и водите, строежите в защитени територии и унищожаването на реките, изсичане на дърветата в градска среда и сечите в горите  са само някои от поводите, които ни карат да защитаваме правото си на живот в благоприятна и здравословна околна среда.  Каузата за опазване на природата обединява цели села и градове. А познаването на законите е ключово за спасяването на местната река или гора.Искате ли да:  научите кои законови инструменти може да ни помогнат?  разберете какво означава Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Оценка за съвместимост (ОС) и Екологична оценка (ЕО)?  изследвате ролята на Закона за устройство на териториите (ЗУТ) в природоопазването?  видите как се води гражданска кампания за защита на река, гора, планина?  проверите дали референдум, или подписка са подходящ подход във вашата кампания?  се вдъхновите от успешни кампании в цялата страна? да обсъдите местен екологичен проблем и възможностите за неговото решение? Включете се в обучение „Застъпници за природата“,…

Read more

Занятие по темата за източниците на информация, на които можем да се доверяваме и да ползваме в проучванията си

Занятие с учениците от СУ „Св. П. Хилендарски“

Сформиране на ученически отбори в Хасково

Четвърто занятие с учениците в Хасково

Трето занятие на децата от СУ „Св. П. Хилендарски“

Втора среща с учениците от СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Хасково

Представяне на проект „Еко Шампиони“ в СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Хасково

8/8
Translate »
%d bloggers like this: