Category Archives: Без категория

Цел: Да зареждаме мобилни телефони с колело.  Какво научаваме: Как да зареждаме мобилен телефон чрез каране на колело, как да използваме човешката сила, как да произвеждаме електричество, какво е динамо, екологично чист начин за производство на енергия. Описание: Колелото произвежда електричество с помощта на динамо генератор, който преобразува механичното движение на въртящо се колело в електричество с помощта на магнит. Динамото съдържа магнит, навит с намотки от изолиран проводник. Когато магнитът се върти, той създава променливо магнитно поле, което генерира електричество в проводника. Можете да закупите велосипеда в различни модели и на различни цени (вижте „Вземете свой собствен велосипед за зареждане“ по -долу). Можете също да го направите сами (вижте „Направете свой собствен велосипед за зареждане“ по -долу) или можете да поискате от сервиз за ремонт на велосипеди да ви направят такова колело, като следват инструкциите в „Направете свой собствен велосипед за зареждане“. Дейности за ангажиране с учебния план/ за…

Read more

Цел: създаване на картофена плантация в гуми. Какво научаваме: как да отглеждаме собствената си храна в малко пространство, фотосинтеза, рециклиране, защо картофите продължават да растат при добавяне на почва. Описание: Интензивна плантация за картофи в ограничени пространства. Не е необходима специална подготовка на земята, може да разположите плантацията върху камък, асфалт или бетон. Засаждате картофите и когато станат 10 см високи, поставяте нова гума, а листните издънки могат да бъдат насипани с пръст до тяхната пълна височина – процес, познат като заземяване. Може да повторите процеса толкова пъти, колкото вегетативният период ви позволява. Гумата помага за повишаване на температурата, заради черния цвят и материала, от който е изработена.  Дейности за представяне на урока и въвличане в темата: Grocery Store Wars: https://www.youtube.com/watch?v=csaONUnvmaQ Времетраене: 5:49 min Умения на учениците (какво развиваме чрез урока): умения за отглеждане на растения, самостоятелност, умения за търсене и намиране на решения, отговорност, грижовност. Въздействие (какво е въздействието…

Read more

Вермикултурата представлява изкуствено отглеждане или култивиране на червеи (земни червеи), а технологията е научният процес на използването им за подобряване на човешкия живот. Цел: Създаване на вермикултурно съоръжение: Рециркулация на органичен отпадък с червеи. Какво научаваме: как да рециклираме органични отпадъци с помощта на червеи, с какво се хранят червеите, ролята на червеите в природата, как да създадем естествена тор. Описание: Създаване на компостер с червеи и научаване как да го ползваме у дома, в офиса, в училище и др. С помощта на земните червеи, хранителните отпадъци и други органични материали (утайка и зърна от кафе, пликчета чай) могат да бъдат компостирани у дома в кухнята с вермикултурно съоръжение. Просто и без никакви миризми. Изумителните земни червеи се хранят с отпадъци и създават висококачествена почва, както и концентрирана течност, която е много добра тор за растенията.  Дейности за представяне на урока и въвличане в темата: Защо земните червеи са важни?…

Read more

food cold snow earth

Имате ли найлонови торбички, които стоят неупотребяване? Сега можете да направите от тях различни ръчно изработени торбички. ✅♻️🌎
Тук може да научим как да направим кълбо за плетене от найлонови торбички, как да рециклираме и много други.

Read more

Цел:  Прилагат знания по математика: …. като изработи соларен нагревател за вода Какво научаваме: математически умения като:…..как да затоплим вода със слънчева енергия, какво представлява възобновяемата енергия, рециклиране, физика на светлинните вълни, геология – географска ширина, термичен сифон, защо този нагревател работи. Описание: Соларния нагревател за вода използва лъчиста слънчева енергия като източник на възобновяема енергия. Когато слънцето достига черната повърхност на панелите, енергията, която те абсорбират се превръща в топлина и температурата на водата в панелите се повишава. Нагрятата вода намалява плътността си и се издига в посока към резервоара за съхранение, стартирайки естествен процес на циркулация на водата, наречен термичен сифон. За да работи това, резервоарът за съхранение трябва да е по-висок от панелите. Този процес е непрестанен, стига да има добра слънчева радиация или докато цялата вода в системата стигне до една и съща температура. Горещата вода се съхранява в резервоар, който може да бъде изолиран, за…

Read more

Цел:  Развиване на социални умения и повишаване на информираността за замърсяването през направа на Facebook група за общността( квартал, училище, село) за раздаване, размяна или търсене на вещи и продукти. Какво научаваме: Как да рециклираме, за силата на общността, облагородяване на обществени пространства и значимостта на рециклирането, комуникация, общуване, fair trade, замърсяване, влияние на човека върху околната среда Описание: Всяка публикация трябва да започва с ПОДАРЯВАМ (GIVE AWAY), РАЗМЕНЯМ или ТЪРСЯ, и подробно да се обясни, какво раздаваме, разменяме или търсим. Напишете къде се намирате (адрес или местоположение), добавете снимка на предмета (или снимка за илюстрация). Собственикът на предмета има правото сам да избере на кого да го подари/ с кого да го размени/ от кого да вземе. Хубаво е да благодарите за онова, което сте получили!Групата е предназначена за физически лица, не за бизнес или търговски услуги. Не е позволена търговията срещу пари (покупки и продажби), не е позволена…

Read more

Цел: Прилагат знания за изчисляване на ъгъл като се изработи , постави и използва слънчева готварска печка от картон.  Източник на снимката: www.solar.steinbergs.us Какво научаваме: Прилагат знания по математика (изчисляване на ъгли, намиране на точка), връзка с теми като възобновяема енергия, рециклиране, парников ефект, глобално затопляне, техническо чертане, параболични прожектори, атомно делене/разпад, физика на слънчевите вълни, геолого-географска ширина, как слънчевата готварска печка работи. Описание: Тази соларна печка първоначално е проектирана от Teong H. Tan, thtan@online.sh.cn и използва две различни настройки за увеличаване на концентрацията на слънчева светлина в зависимост от географската ширина на мястото, където се използва.  Изработва се от един лист картон с размери 125 x 95 cm, покрит с алуминиево фолио от едната страна. Дейности за представяне на урока и въвличане в темата:  Каква е разликата между количеството на слънчева енергия в зависимост от географската ширина и дължина – кратко проучване по темата в интернет преди началото на урока Какво…

Read more

57/57
Translate »
%d bloggers like this: