Category Archives: Без категория

Цел: Прилагат знания за изчисляване на ъгъл като се изработи , постави и използва слънчева готварска печка от картон.  Източник на снимката: www.solar.steinbergs.us Какво научаваме: Прилагат знания по математика (изчисляване на ъгли, намиране на точка), връзка с теми като възобновяема енергия, рециклиране, парников ефект, глобално затопляне, техническо чертане, параболични прожектори, атомно делене/разпад, физика на слънчевите вълни, геолого-географска ширина, как слънчевата готварска печка работи. Описание: Тази соларна печка първоначално е проектирана от Teong H. Tan, thtan@online.sh.cn и използва две различни настройки за увеличаване на концентрацията на слънчева светлина в зависимост от географската ширина на мястото, където се използва.  Изработва се от един лист картон с размери 125 x 95 cm, покрит с алуминиево фолио от едната страна. Дейности за представяне на урока и въвличане в темата:  Каква е разликата между количеството на слънчева енергия в зависимост от географската ширина и дължина – кратко проучване по темата в интернет преди началото на урока Какво…

Read more

21/21
Translate »
%d bloggers like this: