Category Archives: Без категория

Учениците от Хасково – Вики, Теодора, Кати и Дария от отбор Гори – работят по темата за изсичането на горите в Хасковска област. Техните научни въпроси са: 1.Защо се изсичат горите в Хасково? 2. Каква е вредата от изсичането на дърветата в Хасково? 3.Какъв процент животни губят естествената си среда, поради изтичането на  дъбовите гори в Хасково? 5.Изсичането на горите в Хасково, как  влияе на живите организми? 6. Защо се изсякоха тополите покрай реката? 7.Изсичането на горите води ли до белодробни заболявания? Отборът е на етап провеждане на проучване в общността.

Ученици от Хасково – Габриела, Велизара, Ивана, Аделина, Валерия, Калина, Мелиса от отбор Почви – работят по проблема със замърсяването на почвите в района на града и как това се отразява върху качеството на реколтата и здравето. Научните въпроси са свързани с това –  1.Какво означава почвите да са замърсени и какво е риск от замърсяван? 2. Кои са най–големите замърсители в световен мащаб? 3.Какво са пестицидите и как замърсяват почвите? 4.Влияят ли пестицидите върху качеството на реколтата? 5. Как се пречистват замърсените почви и колко време отнема възстановяването? 6.Какъв е съставът на почвите на обработваемите земи в района на Хасково? 7.Кои са най-плодородните и кои най–замърсените почви в района? 8. Какви култури се отглеждат най–много в земите около нашия град? 9. Оказват ли влияние върху здравето използваните торове? 10. Има ли разлика в качеството на продуктите отглеждани от малки производители и от земеделските кооперации? 11. Какво гарантира сертификатът за…

Read more

Ученици от Хасково – Стилиян, Анелия и Катя от отбор Електричество – имат няколко въпроса, по които работят: В училище за какво се използва електроенергия? Има ли алтернатива на електричеството? Как се замърсява околната среда от производството на електроенергия? Отборът има изработено “Дърво на проблема” и е на етап планиране на анкета.

Ученици от Хасково – Калоян, Виктория, Яница и Раиса от отбор с тема Пластмаса – искат да поставят акцент върху това, че пластмасата не се разгражда, а само се разпада на по-малки парчета. Парчетата пластмаса, които са по-малки от 5 мм, се  наричат микропластмаса. Те попадат във водата,във почвата , в рибите и в птиците, които могат да ги сбъркат с храна и да ги изядат. В океаните са открити микропластмаси от средата на 20 век. Микропластмасата се съдържа дори в пастата за зъби с избелващ ефект и  домакинските гъби за измиване отделят микропластмаса, която е един от най-опасните замърсители. По света се купуват близо 20 000 пластмасови бутилки в секунда. По – малко от половината от тях се събират за рециклиране. 79% от пластмасата потъва в сметищата или се изхвърля на сушата, или в морето, 10% се рециклира и 12% се изгаря. Въпроси, по които работи отбора: 1.Как може…

Read more

Ученици от Хасково – Дамла и Мюси от отбор Автомобили – искат да ни обърнат внимание по няколко научните въпроса, по които работи отбора, свързан със замърсяването на въздуха от прекомерното използване на автомобили. Отборът разглежда въпроси свързани с това: Какво може да се направи, за да се намалят вредните емисии от превозните средства? Какви мерки могат да се предприемат? Има ли алтернативи, с които дори и учениците да допринесат за това? Отборът има разработено дърво на проблема и в момента е до етап на създаване на анкета.

Ученици от Хасково – Селин, Радостина и Тания – от отбор с тема Бездомни животни работят тази година към обръщане на внимание на институциите – вършат ли си работата, поемат ли ангажимента си към бездомните животни, полагат ли необходимите грижи за тях, правят ли всичко възможно за да намалят популацията на бездомни животни… Поставили са си цел да насочат вниманието на гражданите към бездомните животни, да променят нагласите за осиновяване и отговорността на хората. Отборът има разработено дърво на проблема и в момента е до етап на създаване на анкета към гражданите – познават ли Закона за защита на животните, наясно ли са с отговорностите, които стопаните на животни имат, наясно ли са със задълженията на отговорните институции

Ученици от Козлодуй – Десислава, Илиан, Ана-Мария и Рафаил -работят по проблема с намаляването на популацията на пчелите. Научните въпроси, които клуба си задава са: Кой е най-честият фактор за гибелта на пчелите? Какво ги убива? Какво е значението на пчелите в природата? Какви продукти се добиват от пчелите? Какви са ползите от пчелите и пчелните продукти за човека? Как ще се отрази намаляването на пчелите на човека? Как човек, със своето действие или бездействие, влияе върху намаляването на популацията на пчелите? Как можем да помогнем на пчелите? Какъв е химичния състав на пчелните продукти?  Тяхната хипотеза е, че човекът със своето действие или бездействие помага за намаляването на пчелните семейства.  До този момент отборът изработи лого, разви своята хипотеза и написа научните си въпроси. Разработи дървото на проблема. Направи първоначално онлайн проучване по темата. Проведе срещи с ментора на отбора. Създадоха анкета, която в момента е активна. Измислиха подходящи…

Read more

Ученици от Козлодуй – Дарина, Никол, Христиана, Александра и Цветина от отбор с тема Eco Style – влагат всички усилия да проучат как да намалят замърсяването с текстил, което е глобален проблем, поради бързо сменящата се мода и бързото масово производство. По време на работата си си задават няколко въпроса: Може ли да се рециклира текстилът? Как се рециклира текстилът? От какво се получава текстилът? Кога е възникнала бързата мода? С какво можем да заменим текстила? Кои материи не са вредни за околната среда? С какво можем да заменим естествените влакна от животински произход? Кои са етапите на производство на текстил?Какви са алтернативите за получаване на екологично  щадящи природата материи? Защо искаме да рециклираме точно материи? Защо и какъв процент от хора си купуват дрехи втора употреба?

Ученици от Козлодуй – Елица, Божана и Снежина – се занимават с темата за Обезлесяването.  Отборът работи по няколко основни научни въпроса: По какъв начин изсичането на горите се отразява на животните, които живеят в нея? Кои са легалните причини за изсичането на горите? Дали след изсичането се засаждат нови дървета? Дали обезлесяването е свързан с климат? По какъв начин изсичането на горите се отразява на човека? До този момент те са писали до община Козлодуй със запитване към институцията кои са защитените територии в областта, какви са нормативните документи, които касаят горите и парковите пространства

20/57
Translate »
%d bloggers like this: