Отбор Apis Melifica

Отбор Apis Melifica

Ученици от Козлодуй – Десислава, Илиан, Ана-Мария и Рафаил -работят по проблема с намаляването на популацията на пчелите. Научните въпроси, които клуба си задава са: Кой е най-честият фактор за гибелта на пчелите? Какво ги убива? Какво е значението на пчелите в природата? Какви продукти се добиват от пчелите? Какви са ползите от пчелите и пчелните продукти за човека? Как ще се отрази намаляването на пчелите на човека? Как човек, със своето действие или бездействие, влияе върху намаляването на популацията на пчелите? Как можем да помогнем на пчелите? Какъв е химичния състав на пчелните продукти? 

Тяхната хипотеза е, че човекът със своето действие или бездействие помага за намаляването на пчелните семейства. 

До този момент отборът изработи лого, разви своята хипотеза и написа научните си въпроси. Разработи дървото на проблема. Направи първоначално онлайн проучване по темата. Проведе срещи с ментора на отбора. Създадоха анкета, която в момента е активна. Измислиха подходящи въпроси до еколога на Община Козлодуй и му ги изпратиха, като изчаква отговор от него и ден за среща.

Translate »
%d bloggers like this: