Отбор Почви, гр. Хасково

Отбор Почви, гр. Хасково

Ученици от Хасково – Габриела, Велизара, Ивана, Аделина, Валерия, Калина, Мелиса от отбор Почви – работят по проблема със замърсяването на почвите в района на града и как това се отразява върху качеството на реколтата и здравето. Научните въпроси са свързани с това –  1.Какво означава почвите да са замърсени и какво е риск от замърсяван? 2. Кои са най–големите замърсители в световен мащаб? 3.Какво са пестицидите и как замърсяват почвите? 4.Влияят ли пестицидите върху качеството на реколтата? 5. Как се пречистват замърсените почви и колко време отнема възстановяването? 6.Какъв е съставът на почвите на обработваемите земи в района на Хасково? 7.Кои са най-плодородните и кои най–замърсените почви в района? 8. Какви култури се отглеждат най–много в земите около нашия град? 9. Оказват ли влияние върху здравето използваните торове? 10. Има ли разлика в качеството на продуктите отглеждани от малки производители и от земеделските кооперации? 11. Какво гарантира сертификатът за биопроизводител и как се контролират тези производители?

Translate »
%d bloggers like this: