Отбор Пластмаса, гр. Хасково

Отбор Пластмаса, гр. Хасково

Ученици от Хасково – Калоян, Виктория, Яница и Раиса от отбор с тема Пластмаса – искат да поставят акцент върху това, че пластмасата не се разгражда, а само се разпада на по-малки парчета. Парчетата пластмаса, които са по-малки от 5 мм, се  наричат микропластмаса. Те попадат във водата,във почвата , в рибите и в птиците, които могат да ги сбъркат с храна и да ги изядат. В океаните са открити микропластмаси от средата на 20 век. Микропластмасата се съдържа дори в пастата за зъби с избелващ ефект и  домакинските гъби за измиване отделят микропластмаса, която е един от най-опасните замърсители. По света се купуват близо 20 000 пластмасови бутилки в секунда. По – малко от половината от тях се събират за рециклиране. 79% от пластмасата потъва в сметищата или се изхвърля на сушата, или в морето, 10% се рециклира и 12% се изгаря. Въпроси, по които работи отбора: 1.Как може да се изследва наличието на микропластмаса във водата и почвата? 2.Как може да се разработи система за пречистване на водата от микропластмаса? 3.Може ли да променим нагласите на общността, как  може да помогнем? Чрез анкета ще се проучи нагласата на учениците и общността, за използване на пластмасата в ежедневието ни.

Translate »
%d bloggers like this: