Отбор Електроенергия, гр. Хасково

Отбор Електроенергия, гр. Хасково

Ученици от Хасково – Стилиян, Анелия и Катя от отбор Електричество – имат няколко въпроса, по които работят: В училище за какво се използва електроенергия? Има ли алтернатива на електричеството? Как се замърсява околната среда от производството на електроенергия? Отборът има изработено “Дърво на проблема” и е на етап планиране на анкета.

Translate »
%d bloggers like this: