Отбор Въздух, гр. Хасково

Отбор Въздух, гр. Хасково

Учениците от Хасково – Елена, Серкан, Камелия и Иван от отбор Качествен въздух в Хасково – се занимават по темата за замърсяване на въздуха в Хасково и работят по няколко важни въпроса: Кои са основните замърсители на въздуха в Хасково? Кои са основните източници на замърсяване на въздуха в града? Влошава ли се въздухът в Хасково през последните години? Влошава ли се въздухът в Хасково през зимата? Как замърсеният въздух влияе на здравето на хората? Отборът е на етап- проучване на общността чрез анкети.

Translate »
%d bloggers like this: