Отбор Води, гр. София

Отбор Води, гр. София

Ученици от София – Елица, Мили и Яна от отбор Замърсяване на язовир “Пчелина” – се фокусират върху няколко въпроса: Има ли участък от язовира, който е по- замърсен от останалата част и защо? Как може да се оптимизира замърсяването? Каква е причината за отравянето на организмите в язовира? Как замърсяването на язовира се отразява на организмите, които пребивават в близост до него? Какъв е източникът на замърсяване?

Translate »
%d bloggers like this: