Отбор Вода, гр. Хасково

Отбор Вода, гр. Хасково

 Учениците от ЕГ Хасково – Ники, Алекс, Йоан и Емре от отбор Вода – работят по темата за замърсяването на питейната вода в Хасково с уран, манган и други вредни вещества. Въпросите, по които работи отборът са: Има ли уран във водата в Хасково? Как влияе голямото количество на уранът, манган и др. във водата  на нас, хората? Какви са дългосрочните последствия от пиене на вода с уран за здравето на хората? В училище можем ли да пием чешмяна вода, с добро качество ли е? Откъде идва  уранът във водата в Хасково? Може ли да се пречисти урана от питейната вода? Отборът е на етап провеждане на проучване в общността.

Translate »
%d bloggers like this: