Отбор Бездомни животни, гр. Хасково

Отбор Бездомни животни, гр. Хасково

Ученици от Хасково – Селин, Радостина и Тания – от отбор с тема Бездомни животни работят тази година към обръщане на внимание на институциите – вършат ли си работата, поемат ли ангажимента си към бездомните животни, полагат ли необходимите грижи за тях, правят ли всичко възможно за да намалят популацията на бездомни животни…

Поставили са си цел да насочат вниманието на гражданите към бездомните животни, да променят нагласите за осиновяване и отговорността на хората. Отборът има разработено дърво на проблема и в момента е до етап на създаване на анкета към гражданите – познават ли Закона за защита на животните, наясно ли са с отговорностите, които стопаните на животни имат, наясно ли са със задълженията на отговорните институции

Translate »
%d bloggers like this: