Отбор Автомобили

Отбор Автомобили

Ученици от Хасково – Дамла и Мюси от отбор Автомобили – искат да ни обърнат внимание по няколко научните въпроса, по които работи отбора, свързан със замърсяването на въздуха от прекомерното използване на автомобили. Отборът разглежда въпроси свързани с това: Какво може да се направи, за да се намалят вредните емисии от превозните средства? Какви мерки могат да се предприемат? Има ли алтернативи, с които дори и учениците да допринесат за това? Отборът има разработено дърво на проблема и в момента е до етап на създаване на анкета.

Translate »
%d bloggers like this: