Изсичането на горите в Хасковска област

Изсичането на горите в Хасковска област

Учениците от Хасково – Вики, Теодора, Кати и Дария от отбор Гори – работят по темата за изсичането на горите в Хасковска област. Техните научни въпроси са: 1.Защо се изсичат горите в Хасково? 2. Каква е вредата от изсичането на дърветата в Хасково? 3.Какъв процент животни губят естествената си среда, поради изтичането на  дъбовите гори в Хасково? 5.Изсичането на горите в Хасково, как  влияе на живите организми? 6. Защо се изсякоха тополите покрай реката? 7.Изсичането на горите води ли до белодробни заболявания? Отборът е на етап провеждане на проучване в общността.

Translate »
%d bloggers like this: