Проведе се двустранна среща за обмяна на добри практики между България, Норвегия и Латинска Америка

Проведе се двустранна среща за обмяна на добри практики между България, Норвегия и Латинска Америка

За втора поредна година успяхме да съберем български и норвежки организации, училища и институции, работещи в сферите образование, опазване на околната среда и борба с климатичните промени в една обща среща. Целта на срещата беше обмяна на опит и споделяне на добри практики при реализирането на образователни инициативи на екологична тематика, както и създаването на контакти и партньорства между институции и организации от България и Норвегия. 

Събитието бе разделено на две части. По време на първата представихме образователни инициативи в сферата на опазването на околната среда, реализирани в Норвегия, Аржентина и България. Във втората част участниците бяха разделени на групи и имаха възможност да планират съвместни инициативи. 

Изненадата по време на събитието за нашите гости беше представянето на отборът – победител от Враца, от миналогодишното издание на Фестивал „Младите за Земята“ , който работи по темата за светлинното замърсяване.

Запис от срещата можете да гледате тук:

Translate »
%d bloggers like this: