Рециклиране на пластмаса, Хасково

Рециклиране на пластмаса, Хасково

Вики и Яница се вълнуват от темата за замърсяването с пластмаса. Ето защо те решиха да проучат какви са възможностите за рециклиране на този материал. В хода на работата си, момичетата получиха подкрепа от Никола Бобчев, който е автор на блога Lessplastic и работи като научен сътрудник към БАН.

И така, за да излседват в дълбочина проблема с пластмасата, двете ммомичета решиха да разберат колко пластмаса отива на сметищата и каква част от нея се събира разделно. За целта проведоха експеримент – събираха разделно всичките си пластмасови отпадъци в продължение на седмица. След това направиха одит на събранбите отпадъци. Оказа се, че немалка част от тях са негодни за рециклиране, тъй като са замърсени, прекалено дребни или самият вид пластмаса не подлежи на рециклиране. Въпреки това бяха събрали доста пластмаса за рециклиране.

Отборът направи проучване в официалните доклади на Община Хасково за количествата разделно събирани отпадъци, анализира събраната информация и я съпостави с данните от проведения експеримент и установи, че все още много хора в Хасково не изхвърлят разделно пластмасовите си отпадъци.

Като следваща стъпка от проучването, дветеммомичета решиха да се запознаят в детайли какво точно представлява рециклирането на пластмаса и как се случва. За целта поканиха „Ценна пластмаса – София“ и проведоха работилница за рециклиране пред Младежки център – Хасково.

След това отборът се насочи към търсенето на алтернативи на пластмасата и изработи восъчни кърпички за опаковане на храна. Потърси и варианти за оплзотворяване на използваните найлонови торбички и създаде плетива от тях. И не на последно място отбор „Рециклиране на пластмаса“ изработи и постави информационни транспаранти на ключови места в Хасково.

Повече за работата на отбора ще откриете в презентацията, с която се представиха на научния фестивал в Хасково:

Translate »
%d bloggers like this: