Отбор „Сметища“, Хасково

Отбор „Сметища“, Хасково

Суде, Бусе, Коки и Джансу са четири момичета от Хасково, на които им е омръзнало по време на разходките си сред природата, а и в града, да попадат на огромни купчини отпадъци. Ето защо те решиха да открият кое е най-мръсното място в Хасково и да помогнат на местните власти да се справят с този проблем. Мислите си, че не могат ли – лъжете се!

Работата на отбора започна с проучване сред жителите на Хасково. Момичетата ги питаха кои според тях са най-мръсните места в града. В проучването се включиха над 100 души, а посочваните места бяха много и най-разнообразни. Но момичетата забелязаха, че 6 от локациите най-често се повтарят в отговорите и решиха да ги посетят, за да проверят сами какво е положението там.

Четирите момичета, с подкрепата на техния ментор – Рая Убенова, планираха в детайли как да разберат кое е най-мръсното място. Те решиха да изследват няколко показателя: замърсяване на почвата, замърсяване на водата, площ, тегло и обем на натрупаните отпадъци. И така започнаха експедициите на отбор „Сметища“…

Междувременно момичетата не пропуснаха да подадат сигнали до РИОСВ и Община Хасково за наличието и състоянието на тези нерегламентирани сметища. Проведоха среща и с началник отдел „Екология“ в общината. Междувременно в социалните мрежи започна да се надига голямо недоволство срещу нерегламентираните сметища и Общината взе решение да отпусне солидна сума за почистването им.

Но момичетата знаеха, че това не е трайно решение на проблема и затова се допитаха до Андрей Ковачев от СДП „Балкани“. Благодарение на него, те успяха да формулират няколко предложения за трайно премахване на нерегламентираните сметища.

Повече за работата на отбора можете да научите от презентацията, с която се представиха на научния фестивал в Хасково.

Translate »
%d bloggers like this: