Модна мания

Модна мания

Габи, Влади, Али и Криси от отбор Модна мания избраха да разнищят проблема с текстилните отпадъци във Враца. Те избират тази тема, защото смятат, че е много актуална. Замърсяването на водите и въздуха от модната индустрия и бързата мода са само част от измеренията на проблема, по който работят. Учениците решават да се фокусират върху пазаруването на дрехи от бърза мода, изхвърлянето на дрехи извън предназначените места. Малко хора знаят, че текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода, а модната индустрия е отговорна за 10% от въглеродните емисии.

В хода на проучванията си отбор Модна мания преминава през търсене на информация, анкети, писане на имейли, проучвания на терен в магазини за дрехи втора употреба, срещи с техния ментор Наталия от Recycle art academy.  Провеждат среща и с Преслава Кузова/ модел и софтуерен инженер/, която ги запознва с различните процеси за преработка на текстил.

Информация за проблема:

  • Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода;
  • През 2015 година според проучване на  evroparl.eu 79 млрд. куб. м. вода са използвани от текстилната и шивашката промишленост;
  • За изработката на само една тениска са необходими 2700 литра вода. Това количество вода би стигнало на един човек за средно от 2.5 години;
  • 0.5 милиона тона фибри се освобождават в океана при прането на синтетични материали всяка година. Това представлява 35 % от освободените в околната следа първични пластамасови частици.
  • Една от най- използваните суровини в текстилната промишленост е памукът, а за неговото отглеждане се използват вредни инсектициди и пестициди. За производството на 1 кг памук са необходими 10 000 л вода. 

Тъй като не успяват да открият достатъчно информация за проблема с текстилните отпадъци в град Враца, отбор Модна мания решават да се допитат до жителите на град Враца. Оказва се, че 80% от хората са склонни да си даряват дрехите за благотворителност, което има две положителни страни: дрехите могат се преизползват и се задоволяват нуждите на деца и възрастни от социално уязвими групи.

Голяма част от хората в града (близо 80%) смятат изхвърлянето на дрехи в кофи за битова смет за неправилно, но според нашите проучвания единствени мерки, които са взети, са поставянето на контейнери за текстил, дрехите от които се изгарят  термично с цел намаляване депонирането/ заравянето им/, а това би довело до други проблеми, като замърсяването на въздуха с емисии на замърсяващи газове. От анкетата също става ясно че 73,7% от населението във Враца пазарува от магазини за бърза мода и едва 17% от магазини за втора употреба (и то само жени в диапазона 30-60 години). От анкетата учениците разбират, че 63% от анкетираните знаят за местоположението на 3 до 5 контейнера за текстилни отпадъци (от общо 20 на територията на област Враца), а останалите 37% не са чували, че има такива контейнери. Близо 40% от анкетираните изхвърлят дрехите си в контейнерите за текстил, други 40% ги подаряват, преизползват и даряват и 20% ги изхвърлят в контейнерите за битова смет. Тези данни показват, че голяма част от хората полагат грижи за оплзотворяване на текстилните отпадъци. 

В опит да намерят решение на проблема, учениците правят проучване сред магазините за дрехи втора употреба на територията на град Враца и установяват, че 55% от пазаруващите хора са на средна възраст между 20 и 40 години, като 70% от тях са жени.

Отбор Модна мания насочва усилията си към информиране на гражданите за последствията от закупуването на дрехи бърза мода и промяна на консуматорските навици. Учениците разработват калкулатор, благодарение на който чрез отговорите на няколко кратки въпроса, всеки може да изчисли съдържанието на СО2 в гардероба си. Като част от предсттавянето си на научния фестивал във Враца, отбор Модна мания създава видео, с което да информира жителите на града за проблема с текстилните отпадъци

Учениците разработват и плакати, които представят по време на фестивала.

Translate »
%d bloggers like this: