Оценка на въздействието

Оценка на въздействието

Измина първата година от изпълнението на иновативната образователна програма, която Фондация „Сай Хай“ разработиха специално за проект „Еко Шампиони“. През тази една година имахме възможност да изпълним пилотно програмата в три прекрасни български училища – ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково и ЧГПНГ „Асен Йорданов“, гр. София. В научните клубове взеха участие над 50 деца, разпределени в 13 отбора. Сред темите, по които избраха да работят отборите са:

 • Светлинно замърсяване, Враца
 • Опазване на дървета в градска среда, Хасково
 • Замърсяване на въздуха, София
 • Замърсяване на питейната вода с уран, Хасково
 • Замърсяване на водните басейни, София
 • Замъвсяване с микропластмаса – Враца и София
 • Нерегламентирани сметища, Хасково
 • Текстилни отпадъци, Враца
 • Изсичане на горите, 2 отбора в София
 • Бездомни животни, Хасково
 • Космическо замърсяване, Враца
 • Рециклиране на пластмаса, Хасково
 • Изчезване на биологичните видове, София

В края на учебната година проведохме научни фестивали във всяко едно от училищата – партньори, а събитията се превърнаха в истински празници на науката на местно ниво – привлякоха вниманието на местните институции, на медиите, на гражданите.

След цяла учебна година изпълнена с много труд и ентусиазъм, ние решихме да проверим какво въздействие е оказала нашата еко образователна програма върху учениците в трите училища. Не, нямате грешка – не върху участниците в клуба, а върху всички ученици в трите училища. Защото ние вярваме, че програми като нашата въвличат цялата общност и оказват въздействие върху нея.

Ето какви са и резултатите:

Към края на годината се наблюдава ръст при посочилите отговор „Напълно уверен“ във всички от изброените научни области. Научна област „Четене“ се откроява с най-висок процент на далите отговор „Напълно уверен“- 70%.

Този ръст във всички области е ясен показател за положителната промяна при анкетираните.

Вижда се отчетлива положителна промяна в интереса и нагласите на учениците по отношение на опазването на околната среда, а най-радващо е, че наблюдаваме 5% ръст на децата, които са уверени, че техните действия могат да допринесат за опазването на околната среда.

Не по-малко важно за нас е, че в края на учебната година учениците, които намират за изключително важни извънкласните занимания по интереси се е увеличил със 7 %.

Пълната оценка на въздействие на Еко Шампионската програма можете да разгледате, като свалите файла по-долу.

Translate »
%d bloggers like this: