Информационни срещи за представяне на иновативната образователна програма, създадена по проект „Еко Шампиони“

Информационни срещи за представяне на иновативната образователна програма, създадена по проект „Еко Шампиони“

На 12 и 13 септември 2022 г. проведохме поредица от информационни срещи за представяне на иновативната образователна програма, създадена по проект „Еко Шампиони“. В срещите се включиха представители на училища от различни краища на България, като и на български училища от няколко европейски държави.

А ето какво споделихме по време на срещите:

  • предоставяме безплатно обучение за преподавателите, които проявяват интерес към присъединяване към нашия екип, работа по иновативна STEM програма или просто надграждане на знанията и уменията за работа с деца. Обучението е с продължителност 40 часа и ще се проведе онлайн в периода септември – октомври 2022 г. ;
  • планираме да създадем най-малко 6 научни клуба в страната, като осигуряваме средства за материали и възнаграждения за 24 преподаватели;
  • планираме провеждането на 4 научни фестивала в края на учебната година, на които учениците от научните клубове ще представят разработките си;
  • изискваме от училищата осигуряване на помещение за провеждане на занятията с учениците и съдействие за популяризиране на работата им;
  • нямаме специфични изисквания към преподавателите – може да са без опит, да са без педагогическа правоспособност. Единственото изискване е желание за развитие и готовност за впускане в приключения с учениците.

Какво предстои?

  • Обучения за преподаватели – те ще се провеждат онлайн в следобедните часове и/или през почивните дни по предварително договорен график, който е удобен за участниците.
  • Онлайн работилница за обмяна на опит и създаване на контакти между български и норвежки организации, работещи в сферата на образованието и опазването на околната среда. Тя ще се проведе на 27.10.2022 г. от 16.00 часа, а допълнителна информация за нея ще намерите на https://eco-champions.eu/2022/09/20/онлайн-работилница-за-образователни/ .

Запис от информационната среща за регион Хасково можете да гледате тук.

Translate »
%d bloggers like this: