Отбор Дървета, Хасково

Отбор Дървета, Хасково

Стилиян и Елиф, повлияни от информацията за скоростното обезлесяване на планетата ни, решиха да проверят има ли проблем с изсичането на дърветата в Хасково и региона.

В хода на проучванията Елиф избра да напусне отбора, но това мотивира още повече Стилиян да разнищи проблема. Той проведе множество срещи и разговори с институциите на местно ниво, проучване с анкета сред жителите на града, запозна се в дълбочина с националната и местната нормативна уредба, касаеща опазването на дърветата.

Упоритият труд донесе на Стилиян голямата награда на журито на научния фестивал в Хасково и наградата на публиката в националния научен фестивал „Младите – за Земята“.

Тук можете да се запознаете с основните елементи от работата му:

Translate »
%d bloggers like this: