КАРТОФЕНА ПЛАНТАЦИЯ В ГУМА

КАРТОФЕНА ПЛАНТАЦИЯ В ГУМА

Цел: създаване на картофена плантация в гуми.

Какво научаваме: как да отглеждаме собствената си храна в малко пространство, фотосинтеза, рециклиране, защо картофите продължават да растат при добавяне на почва.

Описание: Интензивна плантация за картофи в ограничени пространства. Не е необходима специална подготовка на земята, може да разположите плантацията върху камък, асфалт или бетон. Засаждате картофите и когато станат 10 см високи, поставяте нова гума, а листните издънки могат да бъдат насипани с пръст до тяхната пълна височина – процес, познат като заземяване. Може да повторите процеса толкова пъти, колкото вегетативният период ви позволява. Гумата помага за повишаване на температурата, заради черния цвят и материала, от който е изработена. 

Дейности за представяне на урока и въвличане в темата: Grocery Store Wars: https://www.youtube.com/watch?v=csaONUnvmaQ Времетраене: 5:49 min

Умения на учениците (какво развиваме чрез урока): умения за отглеждане на растения, самостоятелност, умения за търсене и намиране на решения, отговорност, грижовност.

Въздействие (какво е въздействието върху класа, общността): Запознаване с процеса на отглеждане на картофи, използване н а отпадъците като ресурси, повишаване на осведомеността по екологични теми, предлагане на практическа алтернатива за производство на храна в случай на недостиг.  

Възрастова група: 6-19 години

СТЪПКА ПО СТЪПКА:1. Изберете място за раполагане на картофената плантация. Ако теренът е затревен, поставете картон под гумите.


2. Поставете почва в гумата, засадете 5 картофа и запълнете гумата с почва до ръба.


3. Когато растенията достигнат 10 см е време да добавите втора гума.

4. Листните издънки могат да бъдат засипани с пръст до ръба на втората гума. Процесът е известен като „заземяване“. 

5. Когато растенията пораснат около 10 см е време да добавите третата гума и почва.

6. Продължете да добавяте гуми и почва докато растението расте и вегетативният сезон позволява.

7. В Норвегия достигнахме височина от 5 гуми в рамките на 1 вегетативен период.

8. Когато сезонът приключи е време да приберете реколтата от всяка гума.

9. Ако не разполагате с друго пространство, може да засаждате картофите и на улицата.   

10. Самооценка на учениците по отношение на създаването на картофена плантация и тяхната работа.   


ПОДОБРЕНИЯ:

11.Разширете плантацията, за да увеличите продукцията си.
12.  Можете да замените гумите с други материали, като мрежа и слама.

13.В гумата можете да засаждате не само картофи, но и много други зеленчуци.   
СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ (за всяка плантация):

4-6 автомобилни гумиПочва, с която да запълните вътрешността на гумите5 картофа
       

Идеи за надграждане и развитие: Стартирайте собствено социално предприятие. Създайте собствен дизайн чрез използването на различни материали като например:Оригинална идея: Permaculture: A Designers’ Manual, (автор Bill Mollison)
Препратки: https://www.google.com/search?q=grow+potatoes+in+tire&source=lmns&bih=748&biw=1135&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwjo14jc1qTyAhVDsioKHaEGDnYQ_AUoAHoECAEQAA

Translate »
%d bloggers like this: