СОЛАРЕН НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОДА

СОЛАРЕН НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВОДА

Цел:  Прилагат знания по математика: …. като изработи соларен нагревател за вода

Какво научаваме: математически умения като:…..как да затоплим вода със слънчева енергия, какво представлява възобновяемата енергия, рециклиране, физика на светлинните вълни, геология – географска ширина, термичен сифон, защо този нагревател работи.

Описание: Соларния нагревател за вода използва лъчиста слънчева енергия като източник на възобновяема енергия. Когато слънцето достига черната повърхност на панелите, енергията, която те абсорбират се превръща в топлина и температурата на водата в панелите се повишава. Нагрятата вода намалява плътността си и се издига в посока към резервоара за съхранение, стартирайки естествен процес на циркулация на водата, наречен термичен сифон. За да работи това, резервоарът за съхранение трябва да е по-висок от панелите. Този процес е непрестанен, стига да има добра слънчева радиация или докато цялата вода в системата стигне до една и съща температура. Горещата вода се съхранява в резервоар, който може да бъде изолиран, за да стане по-ефективен,  като се избягва загубата на топлина.

Дейности за ангажиране с учебния план/ за въвеждане в урока:
“Yes, we can / Si se puede”    https://youtu.be/dIU9ZKePE6w   Времетраене: 5:53

Умения на учениците (какво развиваме чрез урока): сръчност, познавателни умения, умения за търсене и намиране на решения, социални умения (работа в екип), повишаване на чувствителността по екологични въпроси, самооценка.

Въздействие (какво е въздействието върху класа, общността): По-добро разбиране на използването на слънчева енергия, повишаване на осведомеността по екологични теми, представяне на алтернатива в случай на недостиг на електричество/газ.  

Възрастова група: 15-19 години

СТЪПКА ПО СТЪПКА: Вижте препратка (1)  – там има пълно и детайлно ръководство за изпълнение на дейността)

Направете панел:
1. PVC покривен панел


2. PVC тръба

3. Направете дупка в тръбата с размера на PVC панела

4. Пристъпете към поставяне на панела в дупката на тръбата. Използвайте пила, за да изтъните панела, колкото е възможно повече.


5. Поставете панела в тръбата, както е показано на снимката. 


6. Нанесете лепило, за да запечатате отвора, тръбата и панела.7.  Повторете стъпки 3, 4, 5 и 6 за да поставите и останалите тръби на панела.

8. Боядисайте панела в черно.
Направете резервоар:
10. Схема на дупките в резервоара.


11. Направете дупки с помощта на бормашина, след което ги разширете до желания размер с помощта на пила.


12. Поставете поплавъчния вентил (1), за да контролирате нивото на водата, която постъпва в резервоара.Пластмасовият поплавък поддържа всмукателния край на гъвкавия електрически тръбопровод (2), плаващ в слоя с най -гореща вода.


13. Поставете кранче(3). Свържете най-долната тръба от панела с най-ниската дупка в резервоара (4), под входа на студена вода (5).
 
14. Свържете горната част на панела със средната дупка в резервоара (6).Ето така изглежда готовия соларен нагревател. Разположете панела, така че да се огрява от слънцето, а слънчевите лъчи да падат перпендикулярно на панела.
Кранът за вода може да бъде удължен с маркуч, за да доведете топлата вода до по -подходящо място.

15. Насладете се на приятен душ с топла вода.

16. Самооценка на учениците по отношение на изработването на соларен нагревател за вода и собствената им работа.   

ПОДОБРЕНИЯ:
Соларният нагревател работи по-добре, ако направите изолация на резервоара, за да го направите по-ефективен, с минимално отдаване на топлина наоколо.

СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ: Вижте препратка: (1)

Идеи за надграждане и развитие: Започнете социален бизнес като направите собствен дизайн чрез използване на различни материали :


Нагревател за вода от рециклирани бутилки
 
Ако навън е много слънчево, навит черен маркуч е напълно достатъчен за създаването на соларен нагревател.

Бойлер с рециклирани варели, камъни, кал и слама.


Изработен от рециклирани прозорци. Загрява вода за консумация на няколко къщи 

Соларен нагревател за вода за басейн.

Преносим душ, за нагряване на вода от слънцето.

В средиземноморските страни често се поставят соларни нагреватели по сградите.

Моделът:

Диаграма на  нагревател за вода:Изработена система за нагряване на вода:

1. Резервоар
2. Панели
3. Нагревател за душ със смесител (топло/студено) и димер за термо поддържане
4. Обща тръбопроводна система


Оригинална идея: Sociedade do Sol, Sao Pablo Brazil.
e-mail: info@sociedadedosol.org.br  site: www.sociedadedosol.org.br

Препратки:
(1) Онлайн стъпка по стъпка: Ръководство с инструкции за изработване на експериментална инсталация за ниско бюджетен соларен нагревател за вода: https://d598246f-d10b-4a41-8126-bed827b9f86f.filesusr.com/ugd/2a4eef_636d1ace3be74126b0c1eaae33c617ff.pdf

Translate »
%d bloggers like this: