FACEBOOK ГРУПА ЗА ОБМЕН

FACEBOOK ГРУПА ЗА ОБМЕН

Цел:  Развиване на социални умения и повишаване на информираността за замърсяването през направа на Facebook група за общността( квартал, училище, село) за раздаване, размяна или търсене на вещи и продукти.

Какво научаваме: Как да рециклираме, за силата на общността, облагородяване на обществени пространства и значимостта на рециклирането, комуникация, общуване, fair trade, замърсяване, влияние на човека върху околната среда

Описание: Всяка публикация трябва да започва с ПОДАРЯВАМ (GIVE AWAY), РАЗМЕНЯМ или ТЪРСЯ, и подробно да се обясни, какво раздаваме, разменяме или търсим. Напишете къде се намирате (адрес или местоположение), добавете снимка на предмета (или снимка за илюстрация). Собственикът на предмета има правото сам да избере на кого да го подари/ с кого да го размени/ от кого да вземе. Хубаво е да благодарите за онова, което сте получили!
Групата е предназначена за физически лица, не за бизнес или търговски услуги. Не е позволена търговията срещу пари (покупки и продажби), не е позволена размяната на стоки като: лекарства, алкохол, тютюневи изделия (включително и електронни цигари и наргилета) и всички видове храни, кафе, чай и др.

Това е лесна за изпълнение задача, не изисква много усилия или средства, а същевременно може да даде на младежите много престиж, самоувереност, и възможност да направят нещо добро за тяхната общност и планетата.

Могат да се публикуват статии и данни, свързани със замърсяването на региона, общността, в следствие от производства и потребление на човека. Също статии, свързани с ползите от рециклирането. Могат да се обменят други идеи за допълнителни инициативи, свързани с намаляване на потреблението на основни замърсители.

Дейности за ангажиране с учебния план/ за представяне на урока

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20201208STO93327/kak-tekstilnata-produktsiia-zamrsiava-okolnata-sreda-infoghrafika

  • Видеото “Замърсяване с пластмаса: Как хората превърнаха света в пластмаса” с продължителност  9:01 минути
    https://www.youtube.com/watch?v=RS7IzU2VJIQ  

Умения на учениците (какво развиват чрез урока): четене с разбиране, правят изводи и заключения, изграждат самостоятелност, отговорност, грижовност.

ъздействие (какво е въздействието за класа, общността): Създаване на местна група за обмен, където общността може да намира, споделя,, укрепване на членството в общността, намаляване генерирането на отпадъци, тъй като подарените вещи имат нов полезен живот, намаляване на  потреблението, а с това и намаляване използването на природни ресурси. 

Възрастова група: 6-19 години

СТЪПКА ПО СТЪПКА:


1. Създайте фейсбук група за вашата общност 
 2. Създайте собствени правила. Вижте примера на Осло, Норвегия. (1)

3. Направете кампания за популяризиране в социалните мрежи, за да информирате хората за  съществуването на тази нова група.
 
4. Намерете вещи, които да подарите и създайте публикация за тях. Започнете с информация къде се намират вещите, обяснете на достъпен език какво точно подарявате и прикачете една или няколко снимки, за да илюстрирате. (2)

5. Ако търсите нещо, започнете публикацията си с ТЪРСЯ  и ясно опишете какво търсите.

6. След като получите нещо безплатно, благодарете за него! И не се колебайте да пишете.

10. Самооценка на учениците по отношение на създаването  на Facebook група за общността и собствената им работа. 

  • С колко намалихме потреблението на основни продукти на седмица, месец – учениците изчисляват броя успешни размени
  • Самооценка по по постовете и съдържанието

Примерни правила в групата:

(1) НЕ Можете да раздавате лекарства, алкохол, тютюневи изделия (включително електронни цигари) и всякакъв вид храна или напитки за хора и животни. Не можете да давате и животни. Можете да подарите карти за подарък, но те трябва да са 100% безплатни. (Без отстъпка или изискване да купувате нещо – просто карта за подарък, за да получите продукт или услуга безплатно.)

Тази група е предназначена за хора, които живеят, работят или учат в Осло – или общините, граничещи с Осло. Бъдете добри един към друг! Когато сте получили нещо безплатно, кажете благодаря!

(2) Предметът трябва да е наличен за минимум 24 часа и максимум 48 часа – преди тегленето/ избирането на победителя (ите). Лицето или лицата, които искат това, което давате, заявяват желанието си чрез коментар под публикацията. Тук не важи правилото „първият поискал получава предмета“. Идеята за създаването на публикацията за период от 24 до 48 часа е да достигне до повече хора и повече хора да имат възможност да получат предмета.

Всички, които са коментирали публикацията имат равен шанс да получат предмета. След изтичане на обявеното време се избира победител и създателят на публикацията се свързва с него.
Публикацията се редактира като се изписва ПОДАРЕНО най-отгоре. А след получаване на предмета от победителя, публикацията се изтрива (обикновено отнема 2-3 дни от обявяване на победителя до вземането на предмета от него).

ПОДОБРЕНИЯ: Добавете възможност на Вашата страница да се обявяват събития като:


9. Базар за размяна на растения

10.Местни концерти

13. Базар за размяна на книги/учебници в училище

14. „Бартер“ вечер 


15. Местно коледно тържество

16. Лобирайте вашата община да осигури възможност за оставяне и взимане на полезни вещи от местното сметище.

СПИСЪК С МАТЕРИАЛИ:

Нуждаете се единствено от Facebook профил.

Оригинална идея: https://www.facebook.com/groups/oslogisbort/media


Препратки: https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse

Translate »
%d bloggers like this: