СЛЪНЧЕВА ГОТВАРСКА ПЕЧКА

СЛЪНЧЕВА ГОТВАРСКА ПЕЧКА

Цел: Прилагат знания за изчисляване на ъгъл като се изработи , постави и използва слънчева готварска печка от картон. 

Източник на снимката: www.solar.steinbergs.us

Какво научаваме: Прилагат знания по математика (изчисляване на ъгли, намиране на точка), връзка с теми като възобновяема енергия, рециклиране, парников ефект, глобално затопляне, техническо чертане, параболични прожектори, атомно делене/разпад, физика на слънчевите вълни, геолого-географска ширина, как слънчевата готварска печка работи.

Описание: Тази соларна печка първоначално е проектирана от Teong H. Tan, thtan@online.sh.cn и използва две различни настройки за увеличаване на концентрацията на слънчева светлина в зависимост от географската ширина на мястото, където се използва.  Изработва се от един лист картон с размери 125 x 95 cm, покрит с алуминиево фолио от едната страна.

Дейности за представяне на урока и въвличане в темата

  • Каква е разликата между количеството на слънчева енергия в зависимост от географската ширина и дължина – кратко проучване по темата в интернет преди началото на урока
  • Какво представлява соларната енергия? https://www.youtube.com/watch?v=inPtRWtvDaM – видео с продължителност 5:07 мин. 

Умения на учениците (какво развиваме чрез урока):

Сръчност, когнитивни умения, способност да се търсят и създават/ намират решения, социални умения (екипна работа), повишаване на информираността по екологични теми, самооценка,  умения за разбиране и създаване на чертежи в големи мащаби.

Въздействие (какво е въздействието върху класа и общността):

Запознаване с възможностите за употреба на соларна енергия, използване на отпадъците като ресурси, повишаване на чувствителността по теми, касаещи опазването на околната среда, запознаване с алтернативна възможност за приготвяне на храна при извънредни ситуации – спиране на електричеството/ газта.

Възрастова група: 15-19 години

СТЪПКА ПО СТЪПКА:


1. Пренесете материалите

2. Очертайте периметъра на модела

3. Изрежете картона

4. Начертайте линиите на модела 

5. Изрежете по очертанията в съответствие с модела

6. Прегънете по пунктираните линии

7. Нанесете лепило върху картона

8. Залепете алуминиевото фолио

9. Подсилете ръбовете и чглите с тиксо/ изолирбанд
1
0. Поставете готварския съд в найлонов плик за печене и го затворете внимателно

11. Засилете парниковия ефект чрез поставяне на кутия 

12. Соларната печка достига    90,2° C

13.Разположете соларната печка в зависимост от географската ширина на мястото/ страната

За места, намиращи се над 60° г.ш. двата предни триъгълни панела на всяко от крилата се поставят под трапецовидната основаЗа места, намиращи се под 60° г.ш. двата предни триъгълни панела на всяко от крилата се поставят над трапецовидната основа. Двете малки клапи (flaps) влизат в центъра на правоъгълния панел, за да подсигурят формата и устойчивостта на „печката“.

14. Направете си хубав чай и му се насладете

15. Самооценка на учениците по отношение на: Слънчевата готварска печка и собствената им работа или проверка на знанията:

  • Какво научихме от проекта?
  • Как бихме разположили печката, ако се намираме на точка с други координати (по избор на учителя)?

ПОДОБРЕНИЯ ЗА ПРОДУКТА:
Печката ще работи по-добре, ако използвате черен готварски съд, поставен в найлонова торба за печене и затворен внимателно.

Соларната печка е евтина, проста и се изработва бързо. Тя може да се използва и за масово производство.

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ (за 1 печка):

Картон (125 x 95 cm, може да бъде заменен от 2 части, които достигат този размер, ако не разполагате с толкова голям картон), алуминиево фолио (30 см, с възможно най-голямата ширина, която можете да намерите)Торбичка за печене (за да покриете готварския съд), лепило (обикновено лепило за дърво, C-200), тиксо или изолирбанд, остър неж (макетен), ножици, дълга линия/ линеал, термометър със скала до 100° С.DSC_5346      

Идеи за надграждане и развитие:
Стартирайте собствено социално предприятие: създайте собствен дизайн, използвайки различни материали като например:

Метал и стъкло – КолумбияГоляма мобилна печка за пица – Куба
Голяма готварска печка от екоселище „Auroville“ – Индия

МОДЕЛ (мерна единица – cm):

Оригинална идея: Дизайн Teong H. Tan, thtan@online.sh.cn


Препратки: Онлайн представяне стъпка по стъпка: https://world-changers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=92&lang=en

Translate »
%d bloggers like this: