Първа двустранна онлайн среща между български и норвежки организации за споделяне на добри практики в екологичното образование

Първа двустранна онлайн среща между български и норвежки организации за споделяне на добри практики в екологичното образование

На 20.09.2021 година в платформата Zoom се проведе първата онлайн работна среща за споделяне на добри практики при реализирането на образователни инициативи на екологична тематика. В нея представители на НПО и образователни институции представиха повече от 20 образователни инициативи от България, Норвегия и Чили.

В началото на онлайн събитието гостите бяха приветствани от Ренета Богданова, ръководител на проект „Еко Шампиони“ и управител на Фондация „Сай Хай“. Срещата продължи с представяне на образователни инициативи на еко тематика от Норвегия с гост Маурицио Делиз от организация  „Change the world“.

Ето и някои от представените реализирани проекти от участниците:

  • „Плантация за картофи в автомобилни гуми“
  • „Програмиране и рециклиране“
  • „Ученически Сай Хай проекти“
  • „Печка от отпадъчни материали“
  • „Спирала от билки и ароматни растения“
  • Кампанията „За всяко дете по дръвче“

Тези и още много други реализирани еко проекти представиха участниците в онлайн срещата. След всяка презентация включилите се в онлайн срещата имаха възможност да оценят образователните еко инициативи като 84 % от хората отговориха, че биха приложили поне една от тях в техния контекст. 

Една от целите на онлайн срещата бе създаването на контакти и партньорства между институции и организации от България и Норвегия. В тази връзка събитието завърши с работа по групи и дискусия. А като продължение, организаторите планират да влязат в ролята на посредници между български и норвежки организации и да вдъхновят бъдещи локални и международни проекти и партньорства.

Translate »
%d bloggers like this: