ПОКАНА

ПОКАНА

Сдружение Враца софтуер общество има удоволствието да Ви покани на откриващото събитие по проект „Еко Шампиони“. То ще се проведе на 16 септември 2021 г. (четвъртък) от 16.00 ч.  в ИТ центъра на ул. Кокиче 14.

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца софтуер общество, гр. Враца и Forandre verden (Change the world), Норвегия с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България. Целите на проекта са:

  • да ангажира гражданите с проблемите, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени чрез създаването и пилотното изпълнение на иновативна  образователна  програма за преподаване на науки в гимназиален и прогимназиален етап;
  • да създаде възможности за обмен на идеи и сътрудничество между български и норвежки организации и институции, работещи в сферите на образованието и опазването на околната среда;
  • да изгради партньорства между училища и институции на местно ниво и да осигури възможност за реализиране на съвместни образователни и граждански инициативи, касаещи опазването на околната среда и климатичните промени.

По време на началното събитие ще бъдат представени всички планирани дейности и събития, които ще се реализират във Враца, както и възможностите за включване на училища, образователни центрове и НПО в изпълнението на проекта.

Началното събитие ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с обявената в страната извънредна обстановка.           

Мисията на Сдружение Враца софтуер общество е чрез качествено образование да даде възможност на врачани да работят предизвикателна и добре платена работа в родния си град. Повече за нас можете да следите тук или да ни последвате във фейсбук страницата на проекта.

С уважение, 

Екипът на Сдружение Враца софтуер общество

Проект „Еко Шампиони“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 94 601 €, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез Фонд Актини граждани – www.activecitizensfund.bg. Основната цел на проект „Еко Шампиони“ е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности. Проектът се изпълнява от Фондация „Сай Хай“, гр. София в партньорство с Фондация ХАЛО 2019, гр. Хасково, Сдружение Враца Софтуер Общество, гр. Враца и Forandre verden (Change The World), Норвегия.

Translate »
%d bloggers like this: